Seznámení s kluby

Seznámení s kluby

Rádi bychom Vám představili klubovou činnost občanů se zdravotním postižením a seniorů na pracovišti. v Rybné 24, Praha 1 a ve Wuchterlově 11, Praha 6. Na těchto místech se pravidelně scházejí členové (členky, mužů je nedostatek….) klubů dovedných rukou, část jejich výrobků je vystavena ve výkladních skříních na obou pracovištích a především ve specielní vitríně, umístěné na Úřadu městské části Praha 6 (viz foto). I když aktivity probíhají bez přímé účasti zaměstnanců 3P, o.s., jejich podpora je nezbytná pro materiální zajištění potřebného zázemí, zajištění základních surovin a distribuci a prodej finálních výrobků.


Poskytnutím odpovídajícího zázemí umožňuje 3P, o.s. i pravidelné konání členských a výročních schůzí STP (Svaz tělesně postižených), SONS (Sdružení osob nevidomých a slabozrakých) a dalších. Své místo mezi podporovanými aktivitami má dlouhodobě i divadelní soubor Verva, o jeho aktuální činnosti uveřejníme samostatnou informaci.

Díky finanční pomoci Nadace Charty 77 - Konto Bariéry – se nám podařilo zlepšit prostředí v tělocvičně na pracovišti Wuchterlova 11, kde se schází největší počet osob. Přiložené fotografie ukazují stav tělocvičny „před“ a „po“. Tímto Nadaci ještě jednou děkujeme.

Na dalších fotografiích jsou ukázky výrobků našich šikovných „klubistek“.

rubrika: Klubová činnost


Fotogalerie

20 21 22 23 25 26 28 34 36

Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz