Komunitní setkávání

Setkávání komunit – procvičování paměti se seniory


 

V Rybné 24 na Praze 1 se každý čtvrtek od 12 hodin koná setkání místního klubu seniorů. Pravidelně sem již řadu let dochází skupina seniorek. V plné sestavě je jich nyní 8. Pod hlavičkou občanského sdružení 3P se jim věnuje Bc. Lenka Žáčková a Mgr. Jana Stárková v rámci snahy bojovat proti degenerativním změnám mozku, především proti příznakům Alzheimerovy a stařecké demence. U Alzheimerovy demence je i důležité její včasné zachycení. Na začátku jsme účastnice otestovaly a nyní jim  připravujeme zhruba hodinový pravidelný program zohledňující situaci a potřeby každé z nich. Program zahrnuje různé aktivity na procvičení kognitivních funkcí, především krátkodobé paměti a pozornosti, ale i paměti dlouhodobé (reminiscenční terapie), představivosti, asociace a další. Hlavní důraz je kladen na uvolněnou atmosféru a smích, aby se nikdo nemusel bát selhání. Bylo důležité nalézt takové aktivity, aby alespoň v jedné z nich vynikl každý, komu naopak něco jiného už nejde. Přece jen věk našich účatnic už je poměrně vysoký. I přes vyšší věk jsou ale naše seniorky velmi bystré a šikovné a stále mají co říct. Důležitá je i informativní část, kdy předáváme novinky a důležité změny především v oblasti sociální, které by se mohly týkat jich samých, nebo lidí v jejich okolí.

Setkání komunity má především psychosociální rozměr. U lidí ve vyšším věku je častým problémem izolace. Rodinu nemají, nebo se jim nevěnuje a pokud neudržovali nebo nově nenavázali sociální vztahy, ztrácí motivaci k opuštění bytu a komunikaci s jinými lidmi. Tím se jednak v mozku začnou rychleji rozvíjet degenerativní změny, ale hlavně se jim začne zhoršovat psychický stav, trpí depresemi a maladaptivními změnami chovaní. Se zhoršeným psychickým stavem pak přichází psychosomatické obtíže, celkové zhoršení tělesného stavu a zdraví a nakonec snížení až ztráta samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Proto je důležité seniory zapojovat do komunitních aktivit, motivovat je k socializaci a povzbuzovat činnost jejich mozku. Tím se zkvalitňuje jejich život a hlavně se prodlužuje doba, po níž dokáží samostatně fungovat a žít spokojeněji.

Mgr. Jana Stárková

rubrika: Klubová činnost


Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz