Aktuality

Informace č.: 71 - 2020 ( Veřejná konzultace - Národní vakcinační strategie)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme Národní strategii očkování proti nemoci covid-19, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR.


Níže najdete link na naše stránky s tiskovou zprávou MZ k tomuto tématu.

Veřejnost má nyní možnost během 14 dnů se k návrhu Národní strategie vyjádřit a podat případné připomínky. Domníváme se, že to je materiál, který zajímá každého občana, a proto vám jej takto rozesíláme.

Veřejnosti je umožněno v následujících 14 dnech (do 21. září) k dokumentu vznášet své připomínky na e-mailové adrese: strategieockovani@mzcr.cz.

V případě, že budete vznášet připomínky, prosíme o zaslání v kopii i na propacienty@mzcr.cz, abychom měli  přehled o stanovisku členů Pacientské rady a případně mohli navrhnout přijetí společného stanoviska za pacienty.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

https://nrzp.cz/2020/09/11/informace-c-71-2020-verejna-konzultace-narodni-vakcinacni-strategie/

17.09.2020

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz