Aktuality

Informace č.: 62 – 2021 (Pacientský HUB)

Vážení přátelé,

Ministerstvo zdravotnictví ČR otevřelo tzv. „Pacientský HUB“, což je projekt financovaný z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska v rámci programu zdraví. Pacientský HUB je určen na podporu pacientských organizací, jejich setkávání, setkávání pacientů s experty na zdravotnictví a podobně.


Pacientský HUB vytváří vzdělávací programy pro organizace a je jakousi pomocí pro tyto organizace v oblasti zdravotnictví, připravuje konference, semináře, preventivní a osvětové akce, ale také setkání a besedy v multifunkčním bezbariérovém prostoru o ploše 340 m2, kde jsou tři zasedací místnosti a další místnosti a je možné v těchto prostorech společně pracovat na nějakém projektu. Pacientský HUB má sídlo v ulici U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 – Vršovice, telefon 735 126 977, email: pacintskyhub@mzcr.cz, webové stránky www.pacientskyhub.cz.

Vážení přátelé, Pacientský HUB připravil na úterý 22. 6. 2021 od 17:30 hodin ve svých prostorách setkání pod názvem Jak funguje parlament na příkladu novely zákona o veřejném zdravotnictví.

Máte možnost setkání se zúčastnit on-line nebo osobně v prostorách Pacientského hubu (https://www.pacientskyhub.cz/kontakty ).

Víc informací o akci a také informace o způsobu registrace na akci najdete na webu Pacientského hubu Jak funguje parlament na příkladu novely zákona o veřejném zdravotnictví | Pacientský hub (pacientskyhub.cz)

Vážení přátelé, věřím, že tuto možnost někteří z vás využijete.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

21.06.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz