Aktuality

Informace č.: 66 – 2021 (Výzva k zabránění projednání zákona o sociálních službách v PSP)

Vážení přátelé,

ačkoliv jsme předpokládali, že poslanci se již nebudou zabývat poslaneckým návrhem novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 1143, tak opak je pravdou.


Jak jsme zjistili, tak na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční od středy 7. července 2021, je tento bod zařazen hned na šesté místo programu jednání 111. Schůze PSP. Vzhledem k tomu, že novela zákona o sociálních službách je navržena prakticky hned na začátek schůze, tak je jisté, že bude návrh projednán, pokud se nedohodnou poslanci při schvalování programu schůze, že bod odloží.

Vážení přátelé, právě k tomu bychom měli teď napřít naše síly a přesvědčit poslance, že tisk 1143 není dobrý, že přináší změny, které jsou proti uživatelům sociálních služeb a slouží jenom některým poskytovatelům sociálních služeb. Proto se na vás obracíme, abyste co nejvíce psali poslancům, a to v těchto dnech, než začne projednávání návrhu pořadu schůze, to je do středy 7. července 2021. Požádejte vaše poslankyně a vaše poslance, aby odložili novelu zákona o sociálních službách. Novela zákona nepřináší žádné zlepšení sociálních služeb pro klienty, naopak novela zhoršuje prostředí pro klienty pobytových sociálních služeb a především zásadním způsobem zhoršuje systém terénních sociálních služeb. Novela zákona o sociálních službách, tisk 1143, slučuje Pečovatelskou službu a Osobní asistenci, což výrazně zasáhne především ty osoby, které využívají Osobní asistenci. Současně by se zhoršil život klientů v celoročních pobytových službách, protože dochází ke sloučení Domovů pro seniory, Domovů pro osoby se zdravotním postižením, Domovů se zvláštním režimem a Chráněného bydlení do jedné služby s názvem Domy sociální péče.

NRZP ČR sice prosadila do pozměňovacího návrhu parametry, které musí být dodrženy při sloučení výše uvedených pobytových služeb, ale je to pouze jakási snaha o dodržování základních pravidel zachování standardů různých cílových skupin osob závislých na pomoci.

Vážení přátelé, prosíme, abyste co nejvíce psali poslancům. Další informace k tomuto tématu najdete na webových stránkách NRZP ČR, www.nrzp.cz, a to v informaci č. 58/2021, č. 60/2021 a č.63/2021. NRZP ČR osloví všechny poslanecké kluby a také členy vlády.

Děkujeme vám předem za vaši aktivitu.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

29.06.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz