Občanské sdružení 3P

Občanské sdružení 3P, o.s. se od 1. března 2012 stalo nástupnickou organizací Centra pro zdravotně postižené kraje Praha (dále jen CZP). CZP poskytovalo služby uživatelům  od roku 2002, jednou z nabízených služeb byly i  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  I když 3P, o.s. na rozdíl od CZP nepracuje v režimu registrovaných sociálních služeb, část aktivit jsme převzali, na adrese Wuchterlova 11, Praha 6 klientům nabízíme:  každé pondělí:        výuku práce na PC    středa a čtvrtek dle dohody s klienty každé úterý:           16. 00- 17. 00 trénink paměti (zasedací místnost mezipatro čp. 11)                                 10. 00 - 11.00          13.30 - 17. 30         kondiční cvičení každou středu:        10. 00 - 11. 30                                        kondiční a rehabilitační cvičení každý čtvrtek:         10. 00 - 12. 00        16. 00 - 17. 30        kondiční cvičení každý pátek:            10. 00 - 11. 30                                       kondiční cvičení Bližší informace na  tel. 224 323 433 (Mgr. Olga Mášová, Pavla Mečířová)   Projekt realizovaný v roce 2012 (spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR) s názvem Sociálně právní a osvětová činnost v oblasti bydlení, se zvláštním zaměřením na osoby se zdravotním postižením byl k 31. 12. 2012 ukončen. V omezené míře dál funguje právní poradna - více informací sdělí pracovníci 3P, o.s. Vaše  případné dotazy zodpoví :  Renata Koštelová, DiS.           736 509 854         3P.poradna2@email.cz Mgr. Olga Mášová                   736 509 866         3P.poradna3@email.cz Novinky v půjčovně pomůcek: s účinností od 21. května 2012 Na základě smlouvy mezi Občanským sdružením 3P, o.s. a společností Spektra v.d.n. si mohou občané se zrakovým postižením  prohlédnout, vyzkoušet  a po dohodě i vypůjčit specielní pomůcky. Jsou to např. přenosné kapesní kamerové lupy se 6 volitelnými režimy prohlížení, přenosné kamerové lupy s větším displejem a především pomůcku s názvem Clear Reader Basic, která je opatřena hlasovým výstupem a tak  umožňuje i pohodlné čtení knih. Pro osoby s těžkým tělesným postižením máme k dispozici  klávesnice s velkými klávesami, větším odstupem kláves, případně klávesnice s krytem. Jako náhrada myši se nejčastěji používají trackbally, neboť při stisku tlačítka trackballu nemůže dojít k nechtěnému pohybu kurzoru. Pokud ani velikost tlačítek u speciálních klávesnic není dostatečná, lze využít k ovládání počítače spínače. Spínačů existuje celá řada - počínaje stolními tlačíky různých velikostí, tvarů a síly nutné pro jejich aktivaci. Osobám   se zdravotním  postižením a seniorům, kteří nemají příliš zkušeností s počítačovou technikou a tak trochu se jí obávají, můžeme nabídnout výuku na specielně upraveném programu s názvem Dolphin Guide. Tento program  umožňuje výrazně zjednodušené ovládání PC, nepracuje ve složitém grafickém prostředí a všechny pokyny navíc přečte hlasový výstup. Vyřešeny jsou i „kritické“ okamžiky, kdy se uživatel opakovaným stiskem jedné klávesy vrátí do základního menu. Na adrese Wuchterlova 362/11, Praha 6, Vám tato zařízení rádi předvedeme a poradíme Vám, jak postupovat při získání finančních příspěvků na některé z nich. V rámci grantového řízení Ministerstva zdravotníctví ČR připravujeme projekt s názvem: VČASNÝ ZÁCHYT ALZHEIMEROVY NEMOCI – KVALITNĚJŠÍ CESTA ŽIVOTEM Projekt umožňuje rozšířenou a kontinuální výměnu „živých“ dat a informací, které jsou vedeny ve prospěch klienta efektivním způsobem. Jde o proces střednědobých cílů, které předvídají změny v potřebách jedince a osob blízkých (rodinných příslušníků). Dlouhodobým cílem je zajistit kontinuitu aktuálních informací a následně včasné kvalitní a odborné péče. V rámci plánovaného projektu je primárním výsledkem včasný záchyt onemocnění Alzheimerovou chorobou a informovanost pacientů. Pokud se nám podaří získat finanční prostředky na tento projekt, budeme Vás pravidelně informovat o jeho realizaci.  Více informací o setkávání je zde: Setkávání komunit – procvičování paměti se seniory V Rybné 24 na Praze 1 se každý čtvrtek od 12 hodin koná setkání místního klubu seniorů. Pravidelně sem již řadu let dochází skupina seniorek. V plné sestavě je jich nyní 8. Pod hlavičkou občanského sdružení 3P se jim věnuje Bc. Lenka Žáčková a Mgr. Jana Stárková v rámci snahy bojovat proti degenerativním změnám mozku, především proti příznakům Alzheimerovy a stařecké demence. U Alzheimerovy demence je i důležité její včasné zachycení. Na začátku jsme účastnice otestovaly a nyní jim  připravujeme zhruba hodinový pravidelný program zohledňující situaci a potřeby každé z nich. Program zahrnuje různé aktivity na procvičení kognitivních funkcí, především krátkodobé paměti a pozornosti, ale i paměti dlouhodobé (reminiscenční terapie), představivosti, asociace a další. Hlavní důraz je kladen na uvolněnou atmosféru a smích, aby se nikdo nemusel bát selhání. Bylo důležité nalézt takové aktivity, aby alespoň v jedné z nich vynikl každý, komu naopak něco jiného už nejde. Přece jen věk našich účatnic už je poměrně vysoký. I přes vyšší věk jsou ale naše seniorky velmi bystré a šikovné a stále mají co říct. Důležitá je i informativní část, kdy předáváme novinky a důležité změny především v oblasti sociální, které by se mohly týkat jich samých, nebo lidí v jejich okolí. Setkání komunity má především psychosociální rozměr. U lidí ve vyšším věku je častým problémem izolace. Rodinu nemají, nebo se jim nevěnuje a pokud neudržovali nebo nově nenavázali sociální vztahy, ztrácí motivaci k opuštění bytu a komunikaci s jinými lidmi. Tím se jednak v mozku začnou rychleji rozvíjet degenerativní změny, ale hlavně se jim začne zhoršovat psychický stav, trpí depresemi a maladaptivními změnami chovaní. Se zhoršeným psychickým stavem pak přichází psychosomatické obtíže, celkové zhoršení tělesného stavu a zdraví a nakonec snížení až ztráta samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Proto je důležité seniory zapojovat do komunitních aktivit, motivovat je k socializaci a povzbuzovat činnost jejich mozku. Tím se zkvalitňuje jejich život a hlavně se prodlužuje doba, po níž dokáží samostatně fungovat a žít spokojeněji. Mgr. Jana Stárková