Projekt 3P - Podpora Pomoc Pomůcky
Aktuality


Informace č.: 48 - 2019 (Novela zákona č. 329/2011 Sb., definitivně schválena)

Vážení přátelé,

ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely připravila NRZP ČR. Dopracován byl ve spolupráci s legislativou MPSV ČR a s legislativou Poslanecké sněmovny. Předkladatelem návrhu zákona byla skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským.Informace č.: 47 - 2019 (NRZP ČR nesouhlasí se snížením počtu nemocnic)

Vážení přátelé,

včera se NRZP ČR zapojila do akce 13 organizací, které poskytují zdravotní a sociální péči, zastupují zaměstnance zdravotnictví a sociální péče a samozřejmě občany a pacienty. Tyto organizace se spojily ve snaze ukončit pokračující krizi ve zdravotnictví a řešit existující problémy.Informace č.: 45 - 2019 (Návrh změny způsobu financování sociálních služeb)

Vážení přátelé,

posíláme vám velmi stručnou informaci o novém návrhu financování sociálních služeb, který bude součástí rozsáhlejší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době je na kulatých stolech projednávána rozsáhlejší novela financování sociálních služeb, ale domníváme se, že tyto základní body, které jsme vybrali, jsou důležité. Ještě není paragrafované znění zákona.


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

Půjčovny 3P Praha , z.s.

Možná nás znáte jako Občanské sdružení 3P, o. s., které  bylo založeno v roce 2010 - a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Toto centrum   působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy již od roku 2002. Jeho činnost byla ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo Občanské sdružení 3P, o.s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.
Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek - u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás - stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v konzultační sféře

 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

 

Jsme na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/3P-o-s/1411330715794167?fref=ts

 

Nové formuláře pro osoby se zdravotním  postižením a pro sociální služby:

Přímý odkaz na stránky MPSV je zde.

(jednotlivé formuláře jsou uvedeny v levém sloupci)

 

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU

Investujeme do vaší budoucnosti


Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz