Projekt 3P - Podpora Pomoc Pomůcky
Aktuality


Informace č.: 6 - 2019 (Návrh zákona o sociálním podniku)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o sociálním podniku. Je to zákon, na který se již dlouho čeká. 

Cílem navrhovaného zákona je zajistit podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj sektoru sociálních podniků, které budou plnit veřejně prospěšné funkce při současném dosahování zisku.Informace č.: 5 - 2019 (Výbor Senátu projednal příspěvek na péči a Opční protokol)

Vážení přátelé, 

v úterý 22. 1. 2019 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela upravuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a ve III. stupni na 12 800,- korun u dospělých osob a 13 900,- korun u osob do 18 let věku.Informace č.: 4 - 2018 (Důležité upozornění na registraci poskytovaných zdravotnických služeb)

Vážení přátelé,

informaci, kterou Vám nyní posíláme, se týká pouze těch subjektů, které poskytují vedle sociálních služeb také ještě zdravotní služby.


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

Půjčovny 3P Praha , z.s.

Možná nás znáte jako Občanské sdružení 3P, o. s., které  bylo založeno v roce 2010 - a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Toto centrum   působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy již od roku 2002. Jeho činnost byla ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo Občanské sdružení 3P, o.s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.
Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek - u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás - stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v konzultační sféře

 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

 

Jsme na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/3P-o-s/1411330715794167?fref=ts

 

Nové formuláře pro osoby se zdravotním  postižením a pro sociální služby:

Přímý odkaz na stránky MPSV je zde.

(jednotlivé formuláře jsou uvedeny v levém sloupci)

 

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU

Investujeme do vaší budoucnosti


Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz