Projekt 3P - Podpora Pomoc Pomůcky
Aktuality


Výbor pro bezpečnost pacientů

Vážení přátelé,

NRZP ČR pozorně sleduje vývoj situace ve zdravotnictví. Jsme členy tzv. Krizového štábu nemocnic, který aktivně jedná s Vládou ČR o navýšení finančních prostředků, především na platy zdravotnických pracovníků. Nedávno jsme dělali krátký průzkum péče ve zdravotnických zařízeních o osoby se zdravotním postižením. Podle signálů, které máme, dochází k určitému zhoršení, a to především obslužných činností ve zdravotnických zařízeních. Zaznamenali jsme i zvýšený výskyt dekubitů při hospitalizaci osob se zdravotním postižením v nemocnicích. Jsou to signály o zhoršující se personální situaci v těchto zařízeních.Informace NRZP č.: 41 - 2016

Pomoc pro Jarečka ZvěřinuInformace NRZP č.: 40 - 2016

 Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015


Děkujeme za pochopení, naše pevná linka 224 323 433 je opět v provozu.

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

Půjčovny 3P Praha , z.s.

Možná nás znáte jako Občanské sdružení 3P, o. s., které  bylo založeno v roce 2010 - a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Toto centrum   působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy již od roku 2002. Jeho činnost byla ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo Občanské sdružení 3P, o.s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.
Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek - u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás - stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v konzultační sféře

 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

 

Jsme na Facebooku

 

https://www.facebook.com/pages/3P-o-s/1411330715794167?fref=ts

 

 

Nové formuláře pro osoby se zdravotním  postižením a pro sociální služby:

Přímý odkaz na stránky MPSV je zde.

(jednotlivé formuláře jsou uvedeny v levém sloupci)

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU

Investujeme do vaší budoucnosti


Copyright © 2016 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz