Projekt 3P - Podpora Pomoc Pomůcky
Aktuality


Informace č.: 21 - 2019 (Průkazy OZP + tzv. "bílý program")

Vážení přátelé,

v informaci č. 18/2019 jsme vás informovali o připravované změně zdravotnických prostředků, které budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nyní zasedá pracovní komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Členem této komise je i NRZP ČR. Velmi intenzivně jednáme o tzv. „bílém programu“.Informace č.: 20 - 2019 (Pečující roku)

Vážení přátelé,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) organizuje soutěž Pečující roku. NRZP ČR dlouhodobě podporuje neformální péči lidí se zdravotním postižením a je to jedna z klíčových oblastí, které se věnujeme. V letošním roce se podařilo prosadit zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni, což nepochybně pečujícím osobám i jejich rodinám pomůže při zvládání náročné péče.Informace č.: 19 - 2019 (Obnovení platnosti průkazu OZP)

Vážení přátelé, 

v posledních týdnech jsme neustále kontaktováni v souvislosti s prodloužením průkazů ZTP a ZTP/P. Obracíte se na nás s tím, že Úřady práce vám neustále sdělují, že pokud podáte žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce vám takovou žádost vrátí, případně vám dá negativní stanovisko k vaší žádosti.


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

Půjčovny 3P Praha , z.s.

Možná nás znáte jako Občanské sdružení 3P, o. s., které  bylo založeno v roce 2010 - a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Toto centrum   působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy již od roku 2002. Jeho činnost byla ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo Občanské sdružení 3P, o.s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.
Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek - u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás - stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v konzultační sféře

 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

 

Jsme na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/3P-o-s/1411330715794167?fref=ts

 

Nové formuláře pro osoby se zdravotním  postižením a pro sociální služby:

Přímý odkaz na stránky MPSV je zde.

(jednotlivé formuláře jsou uvedeny v levém sloupci)

 

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU

Investujeme do vaší budoucnosti


Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz