Aktuality

Vážení přátelé, 

jak asi víte, od roku 2021 se již nebudou používat papírové dálniční známky, ale bude systém elektronické platby dálničních poplatků. To znamená, že každý automobil bude v evidenci systému, a ty vozy, které budou osvobozeny od dálničních poplatků, bude systém umět identifikovat a nebudou tudíž žádné sankce.

 

... čti více
20.05.2019

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete pozvánku veřejné ochránkyně práv na setkání s organizacemi hájícími práva lidí se zdravotním postižením. Setkání se uskuteční dne 14. června 2019 od 10 hodin v budově kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

... čti více
20.05.2019

Vážení přátelé,

v poslední době dostáváme poměrně velké množství dotazů ohledně užívání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť. Právníci NRZP ČR vypracovali komplexní informaci, kterou naleznete v odkaze pod textem.

 

... čti více
20.05.2019

Vážení přátelé,

v informaci č. 18/2019 jsme vás informovali o připravované změně zdravotnických prostředků, které budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nyní zasedá pracovní komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Členem této komise je i NRZP ČR. Velmi intenzivně jednáme o tzv. „bílém programu“.

... čti více
13.05.2019

Vážení přátelé,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) organizuje soutěž Pečující roku. NRZP ČR dlouhodobě podporuje neformální péči lidí se zdravotním postižením a je to jedna z klíčových oblastí, které se věnujeme. V letošním roce se podařilo prosadit zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni, což nepochybně pečujícím osobám i jejich rodinám pomůže při zvládání náročné péče.

... čti více
13.05.2019

Vážení přátelé, 

v posledních týdnech jsme neustále kontaktováni v souvislosti s prodloužením průkazů ZTP a ZTP/P. Obracíte se na nás s tím, že Úřady práce vám neustále sdělují, že pokud podáte žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce vám takovou žádost vrátí, případně vám dá negativní stanovisko k vaší žádosti.

... čti více
13.05.2019

Vážení přátelé,

v současné době probíhají intenzivní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Je to spojeno s tím, že každoročně se bude měnit strom zdravotnických pomůcek. To znamená, že každý rok budou doplňovány zdravotnické prostředky na seznam hrazených či částečně hrazených pomůcek.

... čti více
24.04.2019

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posílám návrh novely zákona č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Součástí tohoto zákona je také novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

... čti více
24.04.2019

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete příslušné dokumenty k novele zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

... čti více
24.04.2019

Vážení přátelé, 

v současné době je projednávána novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se týká revize kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, které jsou v příloze č. 3 uvedeného zákona.

... čti více
10.04.2019
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Copyright © 2019 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz