Aktuality

Informace NRZP:Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Informace NRZP:Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.


Smyslem novely vyhlášky je především zapracování Směrnice Evropské komise a dalších předpisů Evropské unie. Vyhláška upravuje způsobilost k řízení motorových vozidel především u osob s nemocí diabetes mellitus a dále u osob s nemocemi, vadami nebo stavy oběhové soustavy.

Vážení přátelé, prosíme o zaslání Vašich případných připomínek nejdéle do pondělí 20. 11. 2017 na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

15.11.2017

Copyright © 2018 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz