Aktuality

Informace č.: 47 - 2019 (NRZP ČR nesouhlasí se snížením počtu nemocnic)

Vážení přátelé,

včera se NRZP ČR zapojila do akce 13 organizací, které poskytují zdravotní a sociální péči, zastupují zaměstnance zdravotnictví a sociální péče a samozřejmě občany a pacienty. Tyto organizace se spojily ve snaze ukončit pokračující krizi ve zdravotnictví a řešit existující problémy.


Jednou z motivací NRZP ČR ke společné akci bylo především to, že se opět hovoří o redukci sítí nemocnic. Tak jako před 6 lety se uvažuje o tom, že by bylo zrušeno několik desítek nemocnic a celá síť nemocnic by se tak významně naředila a samozřejmě by se zhoršila dostupnost zdravotní péče. NRZP ČR požaduje, aby běžnou zdravotní péči měl pacient i nadále dostupnou v blízké nemocnici. Chceme zachovat kontakt pacienta se svou rodinou a případně s pečující osobou, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením, která není schopna si zajistit sama základní péči. 

NRZP ČR v současné době jedná s MZ ČR o metodickém pokynu, který by umožnil, aby v organizačních řádech nemocnic byla organizační opatření, která by umožnila pečujícím osobám pravidelné docházení do nemocnic a poskytovat některé úkony osobám, o které pečují. Považujeme to za zásadní věc, protože víme, že lidé se zdravotním postižením se brání odchodu do nemocnic právě proto, že nebudou mít tuto péči dostupnou, bez které se však neobejdou. Není to proto, že nemocnice by péči nechtěly poskytovat, ale současný personální stav v nemocnicích takovou péči neumožňuje. 

NRZP ČR proto nemůže souhlasit s úvahami o redukci počtu nemocnic, protože delší dojíždění rodinných příslušníků a pečujících osob by prakticky znemožnilo poskytování výše uvedeného modelu péče. 

Věříme, že při jednání s vládou a ministerstvem zdravotnictví obhájíme tuto myšlenku. Počet nemocnic v ČR není vůbec předimenzován. Rakouská republika je co do počtu obyvatel podstatně menší než Česká republika, ale má asi o 80 nemocnic více. Jsou to menší zařízení, která jsou však dostupná nejbližšímu okolí a existuje bezprostřední kontakt nejbližší rodiny s pacientem. Myslíme si, že to je ten správný model, který umožňuje blízký kontakt pacientů se svými nejbližšími a případnými pečovateli. Takové vědomí pospolitosti s rodinou má samozřejmě i lepší léčebné výsledky. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

21.08.2019

Copyright © 2020 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz