Aktuality

Informace č.: 99 - 2018 (Ceny MOSTY za rok 2018)

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám opět připomenout, že můžete poslat návrhy na ocenění cenou MOSTY.  NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice.


Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění.

 

Za rok 2018 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

 

  1. cena pro instituci veřejné správy,
  2. nestátní subjekt,
  3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,
  4. zvláštní cena.

Vážení přátelé,

prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2018 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem.

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu nrzpcr@nrzp.cz.

 

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2018. Výsledky ceny MOSTY 2018 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok 28. března v Třebíči. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz.

 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

03.01.2019

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz