V této sekci naleznete informace o historii naší Půjčovny, archiv časopisu Popularis, který jsme léta vydávali, dozvíte se o projektu EU, který zde probíhal v roce 2013-14 a další informace.