Informace č.: 76 – 2023 (Novela zákonů o České televizi, Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích)

  • 13.09.2023

Vážení přátelé, v rámci připomínkového řízení si Vám dovoluji zaslat k připomínkám návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace č.: 75 – 2023 (Evropská směrnice o průkazu OZP)

  • 11.09.2023

Vážení přátelé, Evropská komise předložila 6. 9. 2023 legislativní návrh, který osobám se zdravotním postižením usnadní využívání práva na volný pohyb tím, že jim umožní rovný přístup ke zvláštním podmínkám, preferenčnímu zacházení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu.