Informace č.: 42 – 2024 (Připomínky NRZP ČR k návrhům zákonů)

  • 14.05.2024

Vážení přátelé, vzhledem k závažnosti připravovaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se k projednávání připomínek sešly na společném jednání Komise NRZP ČR pro sociální politiku a Komise NRZP ČR pro legislativu.