Informace č.: 14 – 2023 (Výběrové řízení)

  • 16.02.2023

Vážení přátelé, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má jako jednu ze svých priorit zpřístupňování veřejného prostoru a odstraňování všech bariér, které brání všem lidem se zdravotním postižením v začlenění do společnosti.