Informace č.: 36 – 2022 (předávání cen VVOZP)

  • 03.05.2022

Vážení přátelé, v pátek 29. dubna 2022 byly v komorním prostředí ÚV předány Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) XXVIII. ročníku za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení.

Informace č.: 33 – 2022 (Novela zákona o LPS)

  • 20.04.2022

Vážení přátelé, v odkazech pod textem Vám posíláme podklady k novele zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.