Informace č.: 10 – 2023 (DPH na léky)

  • 26.01.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme dopis, kterým jsme oslovili ministra financí pana Zbyňka Stanjuru, a to v souvislosti s návrhem pana ministra na zrušení 10 % sazby daně z přidané hodnoty a snížení 15 % sazby DPH o 1-2 procentní body.

Informace č.: 106 – 2022 (Poděkování)

  • 23.12.2022

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že se blíží vánoční čas a konec roku 2022, dovoluji si Vám všem poděkovat za celoroční spolupráci a podílu na činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.