Informace č.: 26 – 2024 (Novela zákona o specifických zdravotních službách)

  • 19.03.2024

Vážení přátelé, Ministerstvo zdravotnictví ČR předkládá do meziresortního připomínkové řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.