Informace č.: 6 – 2024 (Jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči)

  • 25.01.2024

Vážení přátelé, jak jsme Vás již předem informovali, uskutečnila se v pátek 19. ledna 2024 v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána k projednání poslaneckého návrhu pana poslance Aleše Juchelky a dalších, sněmovní tisk 565, který připravila NRZP ČR. Společně s poslanci jsme navrhovali zvýšení příspěvku na péči.