Informace č.: 27 – 2022 (Žádost Nadace Sirius)

  • 22.03.2022

Vážení přátelé, obrátila se na nás Nadace Sirius, která zároveň zaštiťuje sbírku Patron dětí, s informací, že Patron dětí poskytuje také pomoc dětem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním z Ukrajiny, a to ve dvou formách.

Informace č.: 25 – 2022 (Valorizace rent)

  • 21.03.2022

Vážení přátelé, v poslední době se velmi často obracíte na NRZP ČR s otázkou, jak to bude s valorizací náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u pracovních úrazů a nemocí z povolání.