Informace č.: 62 – 2023 (Metodické doporučení pro obce, nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby bikesharing)

  • 07.08.2023

v odkaze pod textem vám posíláme společné metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR pro obce s názvem Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby Bikesharing.