V rámci grantového řízení pro rok 2018 jsme získali finanční podporu ve výši 150 000,- Kč od Nadačního fondu Agrofert. Grant byl určen na terénní práci - pomoc osobám se zdravotním postižením nebo seniorům, kteří žijí v domácím prostředí a samostatný život zvládají jen s obtížemi. Na realizaci terénní práce se podílela sociální pracovnice s dlouholetou zkušeností v této oblasti a řidič, který službu pomáhal realizovat. Oba spolupracovali s dalším řidičem (pracovníkem v sociálních službách), který při kontaktu se seniory zjišťoval možnosti konkrétního usnadnění jejich samostatného života - např. nabídkou jednoduchých kompenzačních pomůcek.

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti