Aktuality

Informace č.: 4 - 2018 (Důležité upozornění na registraci poskytovaných zdravotnických služeb)

Vážení přátelé,

informaci, kterou Vám nyní posíláme, se týká pouze těch subjektů, které poskytují vedle sociálních služeb také ještě zdravotní služby.


Upozorňujeme Vás, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařízení sociálních služeb, registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, povinna oznámit poskytování zdravotních služeb příslušnému krajskému úřadu podle místa jejich poskytování –  povinnost se týká pobytových sociálních služeb, kde je ošetřovatelská péče poskytnuta prostřednictvím zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.) 

Dle sdělení zdravotních pojišťoven nebudou výkony zdravotnických pracovníků poskytovatele sociálních služeb propláceny do doby, než tato zařízení budou registrována v „Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb“ (NRPZS) a následně údaje budou promítnuty do „registru zdravotnických pracovníků“. Do NRPZS může být poskytovatel zapsán až po vyplnění „Oznámení“, které pošlete na svůj kraj. Jedná se o protokol, který by Vám měl Krajský úřad poslat. Pokud ne, tak Vám doporučujeme, abyste si jej na Vašem Krajském úřadě vyžádali. Je možné, že podoba formuláře bude v každém kraji poněkud jiná. Proto Vám nemůžeme poslat vzor formuláře. 

V případě, že poskytujete sociální pobytové služby v rámci jiného kraje, obraťte se pro více informací na příslušný krajský úřad, odbor zdravotnictví. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

25.02.2019

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz