Aktuality

Informace č.: 5 - 2019 (Výbor Senátu projednal příspěvek na péči a Opční protokol)

Vážení přátelé, 

v úterý 22. 1. 2019 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela upravuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a ve III. stupni na 12 800,- korun u dospělých osob a 13 900,- korun u osob do 18 let věku.


Výbor doporučil Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Novela zákona bude v Senátu na plénu projednávána ve středu 30. 1. 2019. Jedná se o senátní tisk č. 28. Novela je zařazena na 13 místo programu jednání Senátu. Domnívám se, že by zákon mohl být schválen hned první jednací den. Pokud bude novela zákona schválena, bude doručena panu prezidentovi k podpisu a po té vyjde ve Sbírce zákonů. Zákon začne být účinný prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. To znamená, že když bude novela zákona uveřejněna ve Sbírce zákonů v únoru, tak druhý měsíc je duben. Příspěvek na péči ve IV. stupni by byl zvýšen od 1. 4. 2019 na 19 200,- korun. Příspěvek na péči ve III. stupni bude v každém případě zvýšen od 1. 7. 2019. 

Senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku také projednával Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Výbor doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Ratifikace Opčního protokolu je důležitá z hlediska stížnostních mechanismů na nedodržování Úmluvy OSN. Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, která Opční protokol ještě neratifikovala. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

25.02.2019

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz