Aktuality

Informace č.: 96 – 2020 (Informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců)

Vážení přátelé,

ve středu 11. a ve čtvrtek 12. listopadu 2020 se uskutečnila dvě online jednání na MPSV ČR, a to ve věci testování klientů a zaměstnanců sociálních služeb. Od prezidenta APSS ČR pana Jiřího Horeckého jsme obdrželi dva dokumenty, které se týkají testování pracovníků, případně klientů sociálních služeb.


Oba dokumenty najdete v odkaze pod textem.

První dokument je organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 a týká se poskytovatelů sociálních služeb a způsobu úhrady testování. Druhý dokument je informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, které se týkají screeningového testování antigenními testy ke stanovení přítomnosti viru Covid – 19. Prosíme, abyste si je důkladně prostudovali.

Dnes by již měly být doručeny společností Avenier a.s. testovací sety antigenních testů do všech pobytových zařízení. Během příštího týdne budou testovací sety rozvezeny také poskytovatelům terénních sociálních služeb, jako je pečovatelská služba, osobní asistence a jiné. Testy vám přivezou automaticky, nemusíte nic zařizovat. Představitelé poskytovatelů služeb osloví přímo firma Avenier. Seznam poskytovatelů by již firma měla mít. Často se ptáte na to, jak je to, když klient odmítne testování anebo, pokud se jedná o klienta, který nespolupracuje, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, a není prakticky možné test provést. V takovém případě je potřeba poznamenat do jeho karty, že nebyl testován, a to z důvodů, že buď odmítl testování, nebo není schopen spolupráce na testování. Nikdy nemůže být použito jakékoliv násilí. Tato věc je bez sankce, ale náš názor je, že takový klient by měl být v režimu pozitivně testovaného.

Poskytovatelé terénních sociálních služeb testují pouze svoje zaměstnance, nikoliv klienty. Pokud poskytovatel sociálních služeb nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, protože neposkytuje žádnou zdravotní službu, tak musí postupovat podle organizačního opatření VZP ČR č. 50 – Část vykazování úhrad výkonů u nesmluvních poskytovatelů. Jedná se o to, že tito poskytovatelé mají nárok na úhradu zdravotních úkonů spojených s testováním. U těchto poskytovatelů testování zaměstnanců provede buď smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb (závodní lékař) nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. V organizačním opatření VZP ČR je podrobně popsán způsob, jak nesmluvní poskytovatel sociálních služeb může uplatnit úhradu u zdravotní pojišťovny. Je potřeba nejprve, aby mu bylo přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).  O přidělení IČZ požádá na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz. Na základě toho potom jedná dál a obdrží úhradu za testování jedné osoby ve výši 206,08 Kč. Je možné postupovat také tak, že se poskytovatel terénních sociálních služeb, zvláště ti, kteří mají pouze do 5 zaměstnanců, dohodnou s poskytovatelem zdravotních služeb, že uhradí testování zaměstnanců za dohodnutou částku, a to na smlouvu DPP. Potom tento poskytovatel sociálních služeb nemusí žádat o přidělení IČZ a nemusí absolvovat administrativu spojenou s vykazováním zdravotních služeb a úhradou od zdravotní pojišťovny. Tento postup však považujeme za možný pouze u těch nejmenších poskytovatelů sociálních služeb.

Vážení přátelé, předpokládá se, že toto testování zaměstnanců bude opakované. Organizační opatření vlády, vydané v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 stanoví opakování testování po 5 dnech. Na včerejším jednání na MPSV ČR však bylo diskutováno, že je pravděpodobné, že tato lhůta bude prodloužena na 7 dní, protože oněch 5 dní je velmi krátká doba, aby se dalo opakované testování vůbec zvládnout. Testování se bude uskutečňovat nejméně do doby nouzového stavu. Ten sice končí 20. 11. 2020, ale vláda požádá o prodloužení nouzového stavu a je téměř jisté, že nouzový stav bude prodloužen. Nelze však odhadnout, na jak dlouho.

Vážení přátelé, věříme, že tento výklad je pro vás dostatečný, a to i vzhledem k tomu, že máte k dispozici ony důležité dokumenty.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2020/11/13/informace-c-96-2020-informace-z-mpsv-cr-o-testovani-klientu-a-zamestnancu/

16.11.2020

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz