Aktuality

Informace č.: 1 – 2021 (Otevřený dopis panu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému)

Vážení přátelé,

nejprve mi dovolte, abych vám popřál pevné zdraví a všechno nejlepší do roku 2021. Určitě to nebude rok snadný, protože nás pořád budou provázet potíže s epidemií koronaviru.


Sledujeme pozorně počátek očkování a obáváme se, že osoby, které jsou v domácí péči, a jejich zdravotní stav je velmi těžký, nejsou mezi prioritními osobami na očkování. K této úvaze nás vede několik věcí. Především nejsou budovány žádné mobilní očkovací týmy, ale jsou pouze očkovací centra, do kterých se řada lidí s těžkým zdravotním postižením nemůže dostavit a případně vystát frontu. Očkovací vakcína Pfizer BioNTech se musí skladovat při velmi nízké teplotě a tudíž by asi byla velmi obtížná manipulace při očkováních v domácnostech. Jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika by měla zajistit i jiné vakcíny, které se nemusí skladovat při – 70 stupních.

V odkaze pod textem vám posíláme otevřený dopis ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému, který schválilo předsednictvo NRZP ČR na své online poradě 3. 1. 2021. Velmi se obáváme toho, že dosavadní rychlost očkování a velmi řídká síť očkovacích center neumožňuje očkování lidí s těžkými zdravotními hendikepy, kteří jsou v domácí péči. Přitom máme z veřejných zdrojů informace, že takové mobilní týmy má již Velká Británie, Izrael a budují je další státy. Proto jsme se rozhodli být aktivní v této věci.

Vážení přátelé, byli bychom velmi rádi, kdybyste nás v této iniciativě podpořili a napsali panu ministrovi na email jan.blatny@mzcr.cz, že stanovisko NRZP ČR podporujete.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2021/01/04/informace-c-1-2021-otevreny-dopis-panu-ministrovi-zdravotnictvi-janu-blatnemu/

11.01.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz