Aktuality

Informace č.: 38 – 2021 (Dnešní online jednání na MPSV ČR 31. 3. 2021)

Vážení přátelé,

dnes, ve středu 31. 3. 2021 se opět uskutečnilo online jednání na MPSV ČR. Jednání se zaměřilo jednak na dotace, které vypisuje MPSV ČR, a to v souvislosti s koronavirovou epidemií, dále proběhla diskuse kolem očkování v sociálních službách a nakonec ještě o poslaneckém návrhu rozsáhlé novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


MPSV ČR dnešním dnem otevřelo dotační program na odměny pro pracovníky v přímé péči a pro ostatní pracovníky v sociálních službách. Termín pro podání žádostí je 15. 4. 2021. Dále je otevřen dotační titul pro úhradu antigenních testů návštěvníků v pobytových zařízeních sociální péče a dále antigenní testy pro klienty, kteří se vrací z návštěv. U klientů se samozřejmě jedná o ty klienty, kteří nejsou ještě očkováni, nebo nejsou ve lhůtě 90 dnů po prodělaném onemocnění Covid – 19. Měl by být ještě otevřen další dotační titul, a to na úhradu vícenákladů spojených s epidemií koronaviru. Jedná se například o vícenáklady spojené s přesčasovou prací, přijetím nových pracovníků na krátkodobé smlouvy, pokrytí nákladů, vzhledem ke snížení počtu klientů a případně také na pokrytí nákladů spojených s nákupy ochranných prostředků nebo testovacích setů.

Pokud jde o očkování v sociálních službách, tak 31. 3. 2021 by měly kraje vyzvat poskytovatele sociálních služeb, aby jim poskytovatelé oznámili, kolik zaměstnanců bude chtít podstoupit očkování proti koronaviru. V některých krajích dokonce již kraje takto poskytovatele sociálních služeb vyzvaly. Od 7. 4. 2021 budou obdobně vyzvány obce, aby kraji oznámily počet sociálních pracovníků, případně počet pracovníků, kteří se zabývají problematikou veřejného opatrovnictví. Tito poskytovatelé dostanou speciální kódy, kterými se budou moci zaměstnanci přihlásit. Zaměstnanci po té obdrží SMS vlastní osobní kód, kterým se budou moci zaregistrovat do Centrálního registru očkování a SMS jim bude zaslán datum očkování a také očkovací centrum, kam se mají dostavit. Na poradě bylo zdůrazněno, že zaměstnavatelé i obce musí s osobními údaji zaměstnanců nakládat tak, aby nedošlo k jejich zneužití. To znamená, že musí dbát na GDPR. Již se nerozlišují prioritně jednotliví pracovníci v sociálních službách. To znamená, že již nejsou upřednostněni sociální pracovníci přímé péče a podobně. Každý zaměstnanec bude k očkování potřebovat potvrzení o zaměstnání, což je zvláštní dokument, který musí vystavit zaměstnavatel pracovníkovi, dále musí mít osobní kód a samozřejmě osobní doklady a kartu pojištěnce.

Na poradě proběhla krátká diskuse k poslanecké novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Současný stav je takový, že novela zákona prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Výbor pro sociální politiku se bude návrhem zabývat až v druhé polovině měsíce dubna 2021. NRZP ČR vyjádřila vážné připomínky ke třem oblastem předloženého návrhu. Jedná se především o návrhu na zvýšení cen za služby. NRZP ČR odmítá zvýšení cen, pokud nedojde současně k valorizaci příspěvku na péči ve všech stupních. Dále nesouhlasíme s úpravou, která slučuje osobní asistenci a pečovatelskou službu. Navrhli jsme vlastní řešení. Třetím závažným problémem navržené novely zákona je spojení pobytových služeb, a to domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Navrhujeme také vlastní úpravu zákona. Na jednání jsme upozornili, že se jedná o nestandardní postup předložení návrhu zákona. Jsme však ochotni přispět k jeho úpravě a případnému schválení. V současné době jednáme jak s některými poslanci, tak také MPSV ČR a věříme, že se nám podaří vše upravit.

Vážení přátelé, dovoluji si Vám popřát klidné a radostné velikonoční svátky a těším se na další spolupráci.

S pozdravem.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

06.04.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz