Aktuality

Informace č.: 60 – 2021 (Osobní asistence je stále ohrožena)

Vážení přátelé,

tento týden jsme měli několik jednání kolem problematické novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143, který, jak víte, obsahuje některá ustanovení, která nemůže NRZP ČR akceptovat.


Po jednání s paní ministryní Janou Maláčovou a některými zástupci poslaneckých klubů byl podán nový komplexní pozměňovací návrh. Podle MPSV ČR vykazuje nový komplexní návrh vážné, věcné i legislativní chyby. Přesto se nám podařilo, že v tomto návrhu je zapracován náš pozměňovací návrh, který stanoví parametry pro případné sloučení celoročních pobytových služeb do jedné instituce pod názvem Domovy sociální péče. Nadále zůstává zásadní problém, kterým je sloučení Pečovatelské služby a Osobní asistence do jedné služby. Je to věc, kterou nemůžeme nikdy přijmout. Situace kolem tohoto zákona vypadá tak, že se dosud neuskutečnilo druhé čtení zákona, které mělo být v tomto týdnu. Příští týden Poslanecká sněmovna nezasedá a sněmovna bude pokračovat až v týdnu od 14. 6. 2021.

Vážení přátelé, pořád platí, abyste psali vašim poslancům, a to především ve věci sloučení Pečovatelské služby a Osobní asistence a vyjádřili váš názor, že s tím zásadně nesouhlasíte. O rozdílu Pečovatelské služby a Osobní asistence jsme vás informovali v Informaci č. 56/2021.

Pro vaši argumentaci vám ještě jednou posíláme rozdíl mezi oběma službami:

Osobní asistence je služba určená osobám samostatně si určujícím druh, rozsah a způsob poskytované služby, včetně jejího časového určení. Tyto osoby se na poskytování služby aktivně podílejí, a to minimálně v rozsahu jejího průběžného řízení, nebo korekce. Zvláštní charakter této služby spočívá ve způsobu úhrady, protože úhrada je za spotřebovaný čas. Kdežto u pečovatelské služby je úhrada prováděna za úkony, jejichž cena je stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Pečovatelská služba je určena zejména osobám, které jsou jejími pasivními příjemci, u kterých druh, rozsah a způsob poskytování služby, včetně jejího časového určení, určuje poskytovatel na základě svých předchozích zjištění potřeb osob, kterým službu poskytuje. Těmito osobami mohou být i osoby pečující. Samotný způsob úhrady za služby, kdy je služba hrazena podle vykonaných úkonů, charakterizuje pasivní příjem služby.

Vážení přátelé, spoléháme na vaši pomoc, protože jednání o poslanecké novele zákona o sociálních službách, tisk 1143 ještě nebylo ukončeno.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

10.06.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz