Aktuality

Informace č.: 63 – 2021 (Aktuálně k zákonu o sociálních službách)

Vážení přátelé,

velmi bedlivě sledujeme jednání Poslanecké sněmovny, a to ve věci poslanecké novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 1143.


Jak víte, několikrát jsme vás již informovali o tom, že poslanci navrhli novelu zákona o sociálních službách, která měla zvýšit ceny za poskytované služby, zvýšit ceny za stravu a ubytování, sloučit pobytové služby do jedné služby, která by se jmenovala Domovy sociální péče, ale především mělo dojít ke sloučení Osobní asistence s Pečovatelskou službou.

Novela zákona byla projednána již Výborem pro sociální politiku PSP a na schůzi Poslanecké sněmovny, která dnes skončila, měla být projednána ve druhém čtení. Poslanci však návrh zákona z projednávání novelu vyřadili, takže je pořád „zaparkována“ ve druhém čtení. Další řádná schůze Poslanecké sněmovny, která by mohla o poslaneckém návrhu hlasovat, bude počátkem července 2021.

Vážení přátelé, sdělujeme vám tuto informaci, abyste věděli, že NRZP ČR velmi bedlivě tuto věc sleduje, protože považujeme předložený návrh za špatný. Je pravděpodobné, Poslanecká sněmovna se již návrhem zákona nemusí zabývat, protože jsou důležitější zákony, které ještě poslanci musí schválit.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

21.06.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz