Aktuality

Informace č.: 65 – 2021 (Pacientské organizace a dopis GŘ Cel)

Vážení přátelé,

dnes jsme zjistili, že poslanci při schvalování novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tiše odhlasovali úpravu, která řadí mezi pacientské organizace i zapsané ústavy případně i o.p.s..


NRZP ČR s tím zásadně nesouhlasí, protože pacienty může zastupovat pouze organizace, která má konkrétní členy – pacienty, kteří se podílejí na vedení organizace, na určování činnosti organizace a plánování konkrétních potřeb pacientů. Obávám se, že v této situaci nám nepomůže ani Senát. Pokud máte kontakty na jednotlivé senátory, bylo by dobré, abyste s nimi komunikovali a snažili se zjistit jejich názor na tento problém a případně je zkusit přesvědčit, aby preferovali, že pacientskou organizací může být pouze spolek, který má členy.

Vážení přátelé, dnes jsme obdrželi odpověď na náš podnět od GŘ Cel ve věci placení DPH u dovozu poštovních zásilek nízké hodnoty u zboží, které je posíláno ze zemí mimo EU. Dále jsme měli dotaz na přístupnost elektronického celního prohlášení na zásilku a to především pro osoby se zrakovým postižením. GŘ Cel nám sdělilo, že zákonná úprava týkající se zavedení platby DPH u zásilek nízké hodnoty do 22 Eur se při projednávání v Poslanecké sněmovně zdržela a tudíž tato úprava zatím není platná a nebude platit ani od 1. července 2021 jak nám bylo dříve sděleno. Pokud jde o elektronické celní prohlášení, byli jsme ujištěni, že aplikace „eCel“ je přístupná také pro osoby s poruchou zraku a neměla by činit potíže.

Vážení přátele, byli bychom rádi, pokud byste vyzkoušeli uvedenou aplikace eCel zda je skutečně dostatečně přístupná.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

28.06.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz