Aktuality

Informace č.: 67 – 2021 (Zkrácení platnosti poukazu + Osobní asistence)

Vážení přátelé,

jak jsme zjistili, došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů na 30 dní.


Prosíme, abyste informaci co nejvíce šířili. Informace je velmi důležitá. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí. Podrobnosti najdete na stránkách VZP ČR, www.vzp.cz.

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

A tady ještě přímý odkaz na stránky:

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-platnosti-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky

Vážení přátelé, ještě vás informujeme o tom, že jsme oslovili ministry a poslance s tím, aby nepodpořili sloučení Pečovatelské služby a Osobní asistence. Bohužel, jak se zdá, paní poslankyně Jana Pastuchová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku je rozhodnuta poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, kde se navrhuje ono sloučení, prosadit za každou cenu. Proto prosím nepolevujte v dopisech na vaše poslance i na paní předsedkyni Výboru, s tím, že odmítáte sloučení těchto dvou služeb, protože tím dojde k zániku Osobní asistence.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

02.07.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz