Aktuality

Informace č.: 69 – 2021 (Pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem)

Vážení přátelé,

z Pacientské rady jsme obdrželi nabídku na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem.


První seminář pod názvem Postcovidový syndrom se bude konat 20. července od 17:30 do 19:00 hod., v prostorách Pacientského hubu (U Vršovického nádraží 30, Praha 10, https://www.pacientskyhub.cz/kontakty )

Prodělali jste onemocnění covid-19, ale stále se necítíte fit? Nevíte, jaké příznaky po nemoci jsou běžné a jak dlouho mohou trvat? Bojíte se, abyste si ještě více neublížili nevhodnými aktivitami? Chcete vědět, co můžete pro zlepšení svého stavu dělat vy sami? Přijďte si poslechnout odborníky v péči o pacienty po covidu, kteří vám poradí a vysvětlí, co dál a jak rehabilitovat.

Odbornou průvodkyní tímto setkáním nám bude prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, z této kliniky má s léčbou pacientů s covid-19 bohaté zkušenosti. Profesorka Vašáková má za sebou bohatou publikační činnost a vyučuje na třech fakultách Univerzity Karlovy v Praze.

Prvním řečníkem bude doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, která provádí dlouhodobou studii s vyléčenými pacienty covid-19.  Zároveň je docent Koblížek krajským koordinátorem v oblasti pneumologie a ftizeologie.

Druhým odborníkem bude Mgr. Martin Dvořáček z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který se v rámci rehabilitací i vyšetření s post-covid pacienty denně setkává. FN Olomouc provozuje poradnu pro pacienty po onemocnění covid-19, Mgr. Dvořáček na semináři představí materiály s účinnými cviky z plicní rehabilitace.

Přihlásit na akci se můžete na odkaze: https://www.pacientskyhub.cz/akce/tecka-za-pandemii-postcovidovy-syndrom-3

Chcete se našich odborníků zeptat? Při přihlašování můžete vznést dotazy pro naše odborníky.

V případě jakýchkoliv dotazů nám zavolejte na tel. +420 777 361 407.

Akce probíhá prezenční formou v prostorách Pacientského hubu, U Vršovického nádraží 30, Praha 10, máme pro vás připraveno i drobné občerstvení. Záznamy z akcí budou k dispozici ke shlédnutí na webu Pacientského hubu www.pacientskyhub.cz

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014 – 2021 v rámci programu Zdraví. Z tohoto důvodu pro vás nabízíme veškeré vzdělávací aktivity bezplatně.

Registrujte se pomocí tlačítka v úvodu stránky nejpozději do 24 hodin před začátkem akce. Můžete rovněž vznést dotazy na lektory i případné speciální požadavky.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

26.07.2021

Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz