Informace č.: 66 – 2022 ( Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo + Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie )

  • 16.08.2022

Vážení přátelé, dnes jsme obdrželi Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. V odkazech pod textem vám posíláme vlastní návrh nařízení a odůvodnění.

Vymezený čas na připomínkování je velmi minimalizovaný, a proto vás prosíme, abyste se nařízení vlády věnovali přednostně. Dále vám posíláme Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie, který má stejné datum připomínkování.

Vaše připomínky prosím pošlete nejpozději do pátku 19. 8. 2022 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Zdůrazňujeme, že se jedná o dva materiály s podobným názvem, ale materiály jsou odlišné.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/08/15/informace-c-66-2022-navrh-narizeni-vlady-o-prispevku-na-uhradu-nakladu-za-elektrinu-zemni-plyn-a-teplo-navrh-narizeni-vlady-o-prispevku-na-uhradu-nakladu-za-energie/