Informace č.: 78 – 2022 (Normativy k příspěvku na bydlení)

  • 21.09.2022

Vážení přátelé, MPSV ČR připravuje Nařízení vlády, kterým má dojít ke zvýšení částek měsíčních normativních nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory.

Toto navýšení normativních nákladů bude platné od října 2022 do konce letošního roku. MPSV ČR přislíbilo, že od roku 2023 by mělo dojít k dalšímu navýšení normativních nákladů na bydlení.

MPSV ČR navrhlo Vládě ČR, aby normativní náklady u nájemních a podnájemních bytů byly zvýšeny u domácností o jedné či dvou osobách o 4500,- Kč. U domácností se třemi a více osobami by se normativní náklady na bydlení měly zvýšit o 2500,- Kč. MPSV ČR dále navrhlo, aby u bytů v družstevních domech byl normativní náklad na bydlení zvýšen o 2500,- Kč u domácností s jednou nebo se dvěma osobami a u domácností se třemi a více osobami o 2000,- Kč. To samé platí také pro byty služební a byty vlastnické.

NRZP ČR projednala, v rámci připomínkového řízení návrhy jednotlivých normativních nákladů, tak jak je navrhuje MPSV ČR na IV. čtvrtletí letošního roku. Na základě výpočtu pana JUDr. Jana Hutaře NRZP ČR navrhla pozměňovací návrhy, a to tak, že u jednočlenných a dvoučlenných domácností v nájemních a podnájemních bytech byl zvýšen normativní náklad o 6000,- Kč měsíčně, u domácností se třemi a více osobami by se zvýšil normativní náklad o 3500,- Kč. Dále jsme navrhli, aby u bytů družstevních, služebních a vlastnických byly navýšeny normativní náklady o 4500,- Kč u domácností o jedné či dvou osobách, a u domácností se třemi a více osobami o 2500,- Kč.

Naše návrhy MPSV ČR nezapracovalo do návrhu Nařízení vlády, ale budou uvedeny jako připomínky, které nebyly vypořádány. Vzhledem k tomu o jaký charakter dokumentu jde, nemůže NRZP ČR v tuto chvíli již více udělat. Domníváme se, že situace je natolik vážná, že se domníváme, že navrhované zvýšení normativních nákladů není dostatečné.

Vážení přátelé, pokud nám chceme pomoct s prosazováním našich návrhů, můžete psát jednotlivým ministrům a upozornit je na naše návrhy ve věci Nařízení vlády na zvýšení normativních nákladů.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/09/20/informace-c-78-2022-normativy-k-prispeveku-na-bydleni/