Informace č.: 80 – 2022 (Projednávání příspěvku na mobilitu a projednávání dalších zákonů)

  • 03.10.2022

Vážení přátelé, dnes má Poslanecká sněmovna, mimo jiné, projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony.

Současně by Poslanecká sněmovna dnes měla také projednávat novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Jak asi víte, vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu z 550,- Kč měsíčně na 900,- Kč měsíčně a současně navrhuje, aby byl zvýšen příspěvek na schodišťové plošiny o 100 000,- Kč na půl milionu korun. Vláda chce oba dva zákony projednat v tzv. zrychleném čtení podle § 90, to znamená, že by oba dva zákony byly projednány na jedné schůzi Poslanecké sněmovny a po té by šly do Senátu. Jednali jsme s poslanci a dohodli jsme se, že poslanci budou vetovat projednávání obou zákonů v tzv. zrychleném čtení na jedné schůzi, protože při takovémto projednávání zákonů není možné vznášet pozměňovací návrhy. Projednávat takovéto návrhy zákonů v tzv. zrychleném režimu je možné v případech, kdy hrozí nějaké škody nebo zabránění nějakým vážným komplikacím. To však u obou zákonů nepadá v úvahu. Po dohodě s poslanci podají několik pozměňovacích návrhů, a proto je nezbytné, aby způsob projednávání zákonů byl standardní a mohly se pozměňovací návrhy podat.

Poslanci předloží návrh na vyšší částku na příspěvek na mobilitu než je vládou navrhovaných 900,- Kč, ale hlavně chceme, aby byl do zákona č. 329/2011 Sb., zapracován pozměňovací návrh, který by zvýšil příspěvek na mobilitu o další 2000,- Kč u lidí, kteří jsou odkázáni na přístroje s vysokou spotřebou elektrické energie. MPSV ČR náš návrh neustále odmítá a prosazuje, aby si tito lidé žádali v systému hmotné nouze o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, což je dávka při které se musí předkládat všechny příjmy společně žijících osob, vyplňují se rozsáhlé dokumenty a Úřad práce každou žádost extra posuzuje. Jak jsme se přesvědčili, není tento systém vůbec funkční a jedná se o další zvýšení byrokracie. Je neuvěřitelné, že stát nutí tyto lidi, aby se dostavili na Úřad práce a žebrali o dávku, když každý soudný člověk musí vědět, že lidé, kteří jsou odkázáni na dýchací přístroje, se velmi komplikovaně mohou někam dostavit.

Vážení přátelé, u novely zákona o důchodovém pojištění, chceme prostřednictvím poslanců předložit návrh, který by eliminoval chybu v zákoně, protože se ukazuje, že lidé, kterým zůstane trvale invalidní důchod, by neměli nárok na výchovné, i když vychovali děti. Je to jasná diskriminace a naši právníci připravili pro poslance pozměňovací návrh. Věříme, že se poslancům podaří vetovat zrychlené projednávání obou zmíněných zákonů a budeme moci tak uplatnit naše pozměňovací návrhy.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/09/29/informace-c-80-2022-projednavani-prispevku-na-mobilitu-a-projednavani-dalsich-zakonu/