Informace č.: 82 – 2022 (Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče).

  • 03.10.2022

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Současná vyhláška obsahuje řadu zastaralých přístupů posuzování zdravotní způsobilosti k práci, které neodpovídají současnému stavu poznání v dané oblasti.

Prosíme vás o vaše případné připomínky do 15. října 2022 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/09/30/informace-c-82-2022-navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-79-2013-sb-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-373-2011-sb-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach-vyhlaska-o-pracovne-leka/