Informace č.: 83 – 2022 (Demonstrace s Odborovými svazy v sobotu dne 8. 10. 2022 v Praze na Václavském náměstí)

  • 04.10.2022

Vážení přátelé, Českomoravská konfederace odborových svazů svolává na sobotu 8. 10. 2022 na 12:05 hodin demonstraci na Václavském náměstí v Praze s názvem „Proti chudobě s podtitulem 5 minut po 12“.

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření, jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignoruje.

Po vládě požadujeme, aby bezodkladně přijala konkrétní účinná řešení, byť je to „pět minut po dvanácté“, a přestala přehlížet mimořádně složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů, stejně jako firem a podnikatelů.

V sobotu 8. října se v 12:05 tedy sejdeme na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba konat bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů

Proto po státu požadujeme:

  • okamžité zavedení regulace cen základních životních potřeb a zpřísnění cenové kontroly,
  • regulaci cen potravin, energií, pohonných hmot, vody a nájemného,
  • bezodkladné vypracování protikrizového plánu, který bude mj. obsahovat prorůstová opatření
  • přednostně zaměřit výdaje státního rozpočtu na boj proti ekonomické krizi,
  • prosadit do daňových zákonů a dalších opatření principy, na jejichž základě se na nákladech krize budou spravedlivě podílet všichni občané ČR i firmy zde působící (nejen zaměstnanci a důchodci),
  • zavést daň z mimořádných zisků (vzniklých z důvodů jako je např. válka),
  • zachování reálné kupní síly mezd a platů minimálně na úrovni roku 2022,
  • zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč ještě v roce 2022.

 

Předsednictvo NRZP ČR a Republikový výbor NRZP ČR na svých jednáních schválily účast Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na této demonstraci. Jednali jsme s Odborovými svazy, zda je možné nějakým způsobem se spolupodílet na dopravě demonstrujících do Prahy. Bohužel se ukazuje, že ani Odborové svazy nemají příliš možností zajistit dopravu odborářů do Prahy. Proto NRZP ČR nemůže organizovat dopravu a záleží na každém z vás, zda se budete účastnit této důležité protestní akce. V odkaze pod textem naleznete Prohlášení RV NRZP ČR k účasti na demonstraci. Chceme veřejnosti sdělit, jaké problémy mají osoby se zdravotním postižením, vzhledem ke zdražování energií, vysoké inflaci, zdražování zdravotnických a kompenzačních pomůcek a zdražování pohonných hmot.

Na demonstraci vystoupí předseda NRZP ČR pan Mgr. Václav Krása. Před pódiem bude vyčleněn prostor pro vozíky a je zajištěn překlad do znakového jazyka.

Vážení přátelé, těšíme se, že se s vámi potkáme a zveme vás na demonstraci, abychom dali o sobě vědět.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/10/03/informace-c-83-2022-demonstrace-s-odborovymi-svazy-v-sobotu-dne-8-10-2022-v-praze-na-vaclavskem-namesti/