Informace č.: 84 – 2022 (Jednání ve věci příspěvku na mobilitu a úhrady zdravotnických prostředků)

  • 10.10.2022

Vážení přátelé, ve středu 5. 10. 2022 jednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a projednával dva návrhy zákonů, které jsou z pohledu lidí se zdravotním postižením velmi důležité.

První zákon, který Výbor projednával, byla novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit zvýšení příspěvku na mobilitu na částku 900,- Kč. V této věci bylo podáno několik pozměňovacích návrhů od paní poslankyně Lucie Šafránkové a pana poslance Aleše Juchelky. Všechny návrhy navrhovaly vyšší částku u příspěvku na mobilitu oproti vládnímu návrhu. Ani jeden pozměňovací návrh nebyl schválen. Výbor dále projednával zvýšení příspěvku na mobilitu u lidí, kteří využívají oxygenerátory nebo jiné přístroje na umělou plicní ventilaci. Poslanci Výboru souhlasili se záměrem NRZP ČR, aby u těchto lidí byl příspěvek na mobilitu zvýšen o 2000,- Kč měsíčně na pokrytí nákladů na zvýšenou spotřebu elektrické energie. Náš návrh bude legislativně upraven a bude určitě podán ve druhém čtení zákona na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná v úterý 11. 10. 2022. Po vystoupení pana Mgr. Václava Krásy, předsedy NRZP ČR, na jednání Výboru jsme byli ubezpečeni, že bude tento návrh schválen v intencích dohody mezi MPSV ČR, poslanci Výboru a NRZP ČR. Je to dobrá zpráva, která řeší alespoň dílčí aktuální věc.

Druhým bodem jednání Výboru byla novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde je chyba u výchovného za výchovu dětí, které bude vypláceno ke starobnímu důchodu. Podle současné dikce zákona by na výchovné neměly nárok osoby, kterým zůstal trvale invalidní důchod, protože přiznání starobního důchodu by bylo pro tyto osoby nevýhodné.  Podařilo se dohodnout, že tato chyba bude odstraněna a lidé, kterým zůstal trvale invalidní důchod, a vychovali děti, budou mít nárok na výchovné, tak jako ostatní starobní důchodci, kteří vychovali děti. Projednání zákona by se mělo stihnout do konce roku 2022, kdy vstupuje v platnost zákonná úprava, která umožňuje požádat o výchovné k důchodu.

Ve středu se také uskutečnilo jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci našich požadavků na valorizaci úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a na zařazení zdravotnických prostředků tzv. „bílého programu – klozetová křesla, sedačky do koupelny a na toalety a podobně“ opětovně do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2020 jsou tyto zdravotnické prostředky hrazeny pouze pacienty, přičemž jsou poměrně drahé a pro nižší příjmové skupiny se stávají nedostupnými. Jednání se zdravotními pojišťovnami nepřineslo žádný kladný výsledek. Zdravotní pojišťovny odmítají jednak valorizaci úhrad zdravotnických prostředků a vůbec nesouhlasí s opětovným zařazením tzv. „bílého programu“. Jednání se zdravotními pojišťovnami bylo velmi obtížné a uspěli jsme pouze ve stejném pohledu na snížení DPH zdravotnických prostředků. Česká republika má, proti většině Evropských států, nastaveno příliš vysoko DPH.

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout, že v soboru 8. 10. 2022 se můžete účastnit demonstrace Odborových svazů na Václavském náměstí v Praze od 12.05 hodin. NRZP ČR tuto demonstraci podpořila.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/10/06/informace-c-84-2022-jednani-ve-veci-prispevku-na-mobilitu-a-uhrady-zdravotnickych-prostredku/