Informace č.: 91 – 2022 (novela vyhlášky 505/2006 Sb.)

  • 01.11.2022

Vážení přátelé, posíláme Vám k připomínkám návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Vyhláška nově stanoví maximální sazby úhrad za ubytování a stravování v zařízeních typu Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Denní stacionáře a podobně. Dále se zvyšuje hodinová sazba za služby u osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, chráněné bydlení a dále za dovoz jídla.

Na první pohled je zřejmé, že nemůžeme akceptovat zvýšení platby za hodinu služby. Zvýšení ceny znamená pouze méně hodin poskytované služby. Poskytovatelé služeb péče si tím nepomohou a doplatí na to pouze klienti, kteří jsou na těchto službách závislí. NRZP ČR bude usilovat, aby zvýšení plateb za služby bylo odloženo až do doby, kdy bude provedena valorizace příspěvku na péči. Takto navržené opatření způsobí pouze problémy klientů sociálních služeb.

Vážení přátelé prosíme Vás o Vaše připomínky nejdéle do pondělí 14. 11. 2022 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/10/31/informace-c-91-2022-novela-vyhlasky-505-2006-sb/