Informace č.: 4 – 2023 (Upozornění na nečinnost zdravotních pojišťoven)

  • 10.01.2023

Vážení přátelé, zjistili jsme, že mnoho pracovišť zdravotních pojišťoven odmítá vydat potvrzení o pronájmu kyslíkových oxygenerátorů pro venkovní plicní ventilaci.

Toto potvrzení je nezbytné k žádosti o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,- korun pro osoby, které potřebují tyto přístroje. Zákon č. 358/2022 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením stanoví s platností od 1. 12. 2022 možnost přiznání zvýšeného příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč ve výše uvedených případech.

Ministr zdravotnictví poslal 2. prosince 2022 všem zdravotním pojišťovnám dopis, ve kterém je informoval o výše uvedené změně zákona a zároveň jim sdělil, že nárok budou mít osoby, které využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii a pro domácí umělou plicní ventilaci uvedené pod katalogovými čísly 10.03 a 10.08 podle přílohy oddílu C zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pan ministr zdravotnictví dále pojišťovnám sdělil, že oficiální formulář pro účely potvrzení o pronájmu oxygenerátorů není a nebude a zdravotní pojišťovny si jej mají vydat v podobě dle svého uvážení.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám opět posíláme dopis ministra zdravotnictví, který uvádí výše uvedené jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Pokud půjdete na svoji zdravotní pojišťovnu a budete žádat o potvrzení, že používáte pronajatý oxygenerátor a zdravotní pojišťovna vám bude odmítat jej vydat, vezměte si s sebou tento dopis a pokud i přes to vám odmítne zdravotní pojišťovna vydat potvrzení, žádejte písemné stanovisko, proč tak odmítá. Doporučuji Vám také, pokud budete odmítnuti s požadavkem vydání potvrzení, abyste tuto skutečnost oznámili ministrovi zdravotnictví panu Vlastimilovi Válkovi na email ministr@mzcr.cz.

Vážení přátelé, na základě informací z GŘ Úřadu práce je nejhorší situace při žádostech  o potvrzení v Praze, ve Středočeském kraji, v Kraji Vysočina, v Ústeckém kraji a v některých dalších krajích. Je to však vždy pracoviště od pracoviště různé.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/01/04/informace-c-4-2023-upozorneni-na-necinnost-zdravotnich-pojistoven/