Informace č.: 6 – 2023 (Dotační řízení MPSV ČR na rok 2023)

  • 16.01.2023

Vážení přátelé, Vy, kteří se pravidelně účastníte dotačního řízení MPSV ČR typu B, které se týká projektů na poskytování sociálních služeb na celostátní a nadregionální úrovni, jste jistě znepokojeni, že dosud nebylo vypsáno dotační řízení na projekty na rok 2023.

Včera jsme jednali s panem ředitelem Janem Vrbickým z MPSV ČR a máme následující informace.

MPSV ČR se rozhodlo změnit metodiku těchto projektů, a to především z důvodu digitalizace dotačních řízení a napojení na databázi Ministerstva financí ČR. Nová metodika bude upravovat některé administrativní úkony při tvorbě podávání projektů. Nová metodika by měla být schválena nejpozději 26. ledna 2023 a hned poté by měla být vyhlášena výzva k podávání projektů. Byli jsme ujištěni, že finanční prostředky u projektů, které uspějí v dotačním řízení, by měly být vyplaceny alespoň částečně do konce března 2023. Máme ověřené informace, že finančních prostředků je na tento rok tolik, že by nemělo dojít ke krácení výše dotace proti loňskému roku.

Upozornili jsme pana ředitele Jana Vrbického, že skutečně hrozí nebezpečí pozdější výplaty záloh na projekty pro rok 2023 a někteří poskytovatelé si budou muset vzít překlenovací úvěr. Požádali jsme pana ředitele, aby projednal možnost uznat úroky z úvěrů jako uznatelný náklad. Pan ředitel nám přislíbil, že tuto věc určitě navrhne. Diskutovali jsme také o delší perspektivě projektů nadregionálních či celostátních. Byli jsme ujištěni, že tyto projekty budou dále podporovány i v dalších letech, i když dojde patrně k nějakým změnám, a to v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálních službách. Myslíme si, že MPSV ČR nemá tuto věc ještě dobře vydiskutovanou.

Vážení přátelé, věříme, že tato informace přinese trochu uklidnění, je však třeba neustále sledovat další vývoj. NRZP ČR je připravena v této věci být velmi aktivní.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/01/11/informace-c-6-2023-dotacni-rizeni-mpsv-cr-na-rok-2023/