Informace č.: 10 – 2023 (DPH na léky)

  • 26.01.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme dopis, kterým jsme oslovili ministra financí pana Zbyňka Stanjuru, a to v souvislosti s návrhem pana ministra na zrušení 10 % sazby daně z přidané hodnoty a snížení 15 % sazby DPH o 1-2 procentní body.

Současná 10 % DPH se mimo jiné vztahuje také na léky a návrh pana ministra by vedl ke zvýšení cen léků. Tato změna by se velmi dotkla osob se zdravotním postižením, i když mají ochranný limit na doplatky na léky.

Zvýšení DPH by mělo dopad na všechny léky a léčivé přípravky, tedy nejen ty předepsané, které osoby se zdravotním postižením také potřebují a zde samozřejmě k žádnému vracení překročeného limitu nedochází. Navíc do onoho limitu se zdaleka nezapočítávají všechny předepsané léky, nýbrž jen některé, zpravidla nejlevnější přípravky s předepsanou účinnou látkou.

Vážení přátelé, vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli oslovit pana ministra Zbyňka Stanjuru a chceme o této věci jednat, protože evropský trend je zcela opačný. U léků a zdravotnických prostředků dochází ke snižování DPH a v některých zemích je již sazba DPH nulová.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/01/24/informace-c-10-2023-dph-na-leky/