Informace č.: 11 – 2023 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony)

  • 01.02.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

Zákon přináší některé změny příspěvku na péči, ale i ve způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči a upravují se i některá další ustanovení zákona kolem dotačních řízení, personálního a materiálního standardu pro poskytovatele sociálních služeb a další.

Prosíme vás, abyste nám vaše připomínky poslali nejpozději do středy 15. 2. 2023, kdy bude zasedat sociální komise NRZP ČR a bude posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy, které obdržíme. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/01/30/informace-c-11-2023-navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-souvisejici-zakony/