Informace č.: 12 – 2023 (reakce ministra financí na dopis ve věci DPH u léků)

  • 07.02.2023

Vážení přátelé, v informaci č. 10 – 2023 jsme Vás informovali o dopisu, kterým jsme se obrátili na ministra financí pana Zbyňka Stanjuru ve věci zavedení pouze dvou sazeb DPH ze současných tří. 

Podle návrhu pana ministra by došlo ke zrušení nejnižší 10% sazby DPH, která se mimo jiné také vztahuje na léky, což je pro osoby se zdravotním postižením zásadní položkou, protože většina těchto lidí užívá denně nějaké léky. V odkaze pod textem najdete odpověď pana ministra, která je velmi obecná a ve svém stanovisku se odvolává především na směrnice EU. Již v našem dopise jsme uváděli, že Evropa jde směrem ke snižování daňové zátěže u léků a zdravotnických prostředků. Pan ministr však této naší informaci prakticky nevěnoval pozornost.

Vážení přátelé, je zřejmé, že budeme muset společně pozorně sledovat, jak se bude zákonná úprava DPH vyvíjet, aby nedošlo k výraznému zdražení léků a zdravotnických prostředků, které má za následek neúměrné čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a tím vzniká nebezpečí nedostupnosti zdravotní péče.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/02/06/informace-c-12-2023-reakce-ministra-financi-na-dopis-ve-veci-dph-u-leku/