Informace č.: 16 – 2023 (Připomínky k návrhu o sociálních službách)

  • 20.02.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme tabulku s připomínkami NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Chceme nejprve poděkovat některým organizacím, které nám poslaly svoje připomínky. Komise NRZP ČR pro legislativu a sociální politiku projednaly všechny připomínky a nakonec se rozhodly uplatnit ty, které jsou v tabulce.

Pokud jde o vlastní připomínky, tak máme nejvíce připomínek k valorizaci příspěvku na péči. Jednak navrhujeme okamžité zvýšení příspěvku ve II – IV stupni, protože vláda navrhuje v návrhu zákona zvýšení příspěvku i stupně na 2000,- korun. Po důkladné diskusi jsme se rozhodli a navrhujeme zvýšení příspěvku ve II stupni o 2000,- korun, protože jeho současná výše vůbec neodpovídá realitě. Ve III a IV stupni navrhujeme zvýšení příspěvku na péči o 10 %, a to s ohledem na skutečnost, že tyto dva stupně byly významně zvýšeny v roce 2018, ale hlavně také proto, abychom mohli reálně uvažovat o prosazení našich návrhů. NRZP ČR zásadně nesouhlasí s valorizačním mechanismem, který je v návrhu zákona formulován, protože by ve svých důsledcích vedl ke snižování koupěschopnosti služeb. Proto navrhujeme jeho úplné přepracování.

Vážení přátelé, teď nás čeká projednávání zákona ve vládě a po té v Poslanecké sněmovně. Určitě se na vás obrátíme, abyste nám pomohli vytvořit dostatečný tlak, až dojde k projednávání zákona v Poslanecké sněmovně.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/02/20/informace-c-16-2023-pripominky-k-navrhu-o-socialnich-sluzbach/