Informace č.: 20 – 2023 (Ohrožený zákazník v energetice)

  • 09.03.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme na vědomí dopis, který jsme v pátek 3. 3. 2023 poslali panu Ing. Jozefu Síkelovi, ministrovi průmyslu a obchodu, a to ve věci tzv. zranitelné skupiny lidí v energetické legislativě.

NRZP ČR již delší dobu řeší definici zranitelného zákazníka, která by měla být zahrnuta do energetického zákona. Poslední odpověď z MPO ČR z poloviny měsíce února 2023 byla velmi všeobecná. Dozvěděli jsme se, že ministerstvo považuje za zranitelnou skupinu lidí v energetice pouze osobu, která využívá po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Tato definice je zcela nedostatečná. Velmi nás překvapilo, že výše uvedenou definici MPO ČR v zásadě opsalo pouze z definice, která je uvedena v zákoně č. 329/2011 Sb., v souvislosti s navýšením příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč.  MPO ČR nám před časem přislíbilo, že k definování zranitelného zákazníka bude vytvořena pracovní komise, což se vůbec neuskutečnilo. NRZP ČR není srozuměna s takovouto nedostatečnou definicí zranitelného zákazníka a hodláme v rámci projednávání energetického zákona v Poslanecké sněmovně navrhnout úpravu, která by rozšířila okruh osob zranitelného zákazníka.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/03/06/informace-c-20-2023-ohrozeny-zakaznik-v-energetice/