Informace č.: 41 – 2023 (Návrh Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů)

  • 25.05.2023

Vážení přátelé, v odkazem pod textem vám posíláme soubor návrhů a důvodových zpráv k návrhu Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který byl dnes poslán do meziresortního připomínkového řízení.

Ministr pro legislativu udělil na tento návrh výjimku, takže doba pro připomínky je pouze pět dní. Předsednictvo NRZP ČR se logicky nemohlo ještě k návrhu vyjádřit, ale lze předpokládat, že zaujme negativní stanovisko k tak velkému zkrácení lhůty pro připomínky. Návrh Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů obsahuje novelu 57 zákonů. NRZP ČR se bude soustředit na daňové zákony, kde byly různé slevy, jednak na poplatníka, ale také slevy na držitele průkazu ZTP, ZTP/P a na příjemce invalidního důchodu. Samozřejmě, že budeme usilovat, aby tyto slevy zůstaly zachovány.

Vážení přátelé, vím, že ve většině případů nejste asi schopni nám do pátku 26. 5. 2023 poslat vaše připomínky. Pokud však stihnete alespoň dílčí věci, prosím, abyste nám je poslali, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz. Naši právníci se od této chvíle návrhem zákona intenzivně zabývají.

Vážení přátelé, pokud budete mít výhrady k návrhu zákona, pošlete je nejen nám, ale také poslancům ve vašem regionu a příslušnému ministrovi vlády.

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/05/24/informace-c-41-2023-navrh-zakona-o-konsolidaci-verejnych-rozpoctu/