Informace č.: 42 – 2023 (Připomínky k vládnímu balíčku)

  • 29.05.2023

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který jsme vám k připomínkám zaslali ve středu 24. 5. 2023.

Vláda, k překvapení všech, zkrátila lhůtu pro připomínky z obvyklých 15 dnů pouze na 5 dní. Přitom návrh zákona obsahuje změnu 57 zákonů a asi 230 stran důvodové zprávy.

Oba naši právníci celý soubor zákonů prostudovali a zjistili jsme, že naštěstí, až na slevu na poplatníka, nedochází k žádné restrikci u dalších slev, které jsou poskytovány z důvodu invalidity nebo přiznání příspěvku na péči či průkazu OZP. Přesto jsou v návrhu ustanovení, která nemůžeme akceptovat, a proto jsme dali zásadní připomínky. Je to samozřejmě otázka slevy na poplatníka u partnera, pokud je pečující osobou. Dále jsme se rozhodli navrhnout zrušení DPH u zdravotnických prostředků a u léků, protože evropský trend vede jednoznačně k minimalizaci DPH u těchto prostředků. Zvýšení DPH u léků povede k růstu cen léčiv. Zdůvodnění najdete v dokumentu, který máte v odkaze pod textem.

Nelíbí se nám ani restrikce u Dohody o provedení práce, kde se navrhuje platba sociálního a zdravotního pojištění, a to i u částek do 10 000,- korun měsíčně. Právě neziskový sektor potřebuje krátkodobé úvazky na realizaci konkrétních pracovních úkolů. NRZP ČR spatřuje v tomto ustanovení výrazný růst byrokracie a samozřejmě také výrazný dopad do rozpočtu neziskových organizací.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/05/26/informace-c-42-2023-pripominky-k-vladnimu-balicku/