Informace č.: 73 – 2023 (Strategie přípravy na stárnutí)

  • 11.09.2023

Vážení přátelé, v odkazu pod textem Vám posíláme akční plán k Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023 – 2025.

Oproti Strategickému rámci, kde bylo v roce 2021 schválené tzv. desatero, má současné pojetí seniorské problematiky novou vizi, která je postavena na pěti pilířích politiky příprav na stárnutí: participace, zdraví a péče, bezpečí, resilience/odolnost, rozvoj. Akční plán se opírá o principy udržitelného rozvoje společnosti, mezigenerační soudržnost a klade důraz na spolupráci všech aktérů a aktivní přístup k životu a zapojování se do společnosti.

Pokud budete mít připomínky, prosíme o jejich zaslání na adresu v.krasa@nrzp.cz a to nejpozději do čtvrtka 14. září 2023.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/09/06/informace-c-73-2023-strategie-pripravy-na-starnuti/