Informace č.: 75 – 2023 (Evropská směrnice o průkazu OZP)

  • 11.09.2023

Vážení přátelé, Evropská komise předložila 6. 9. 2023 legislativní návrh, který osobám se zdravotním postižením usnadní využívání práva na volný pohyb tím, že jim umožní rovný přístup ke zvláštním podmínkám, preferenčnímu zacházení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu.

Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osob se zdravotním postižením a posiluje stávající evropskou parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením. Oba doklady budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Pokud není status osob se zdravotním postižením uznán v zahraničí, nemohou mít tyto osoby při návštěvě jiných členských států přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení, jako je bezplatný nebo přednostní přístup, slevy nebo osobní asistence. Za účelem řešení tohoto problému. Komise navrhuje vytvoření standardizovaného evropského průkazu osob se zdravotním postižením.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a poskytne rovný přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně dopravy, kulturních akcí, muzeí, rekreačních a sportovních center nebo zábavních parků. Průkaz bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a doplní stávající vnitrostátní průkazy nebo certifikáty.

V odkaze pod textem Vám posíláme vlastní návrh, který je však v angličtině a současně Vám posíláme připomínky NRZP ČR k přípravě rámcové pozice České republiky k projednávání směrnice v rámci EU znění tohoto dokumentu naleznete na tomto odkazu >> zde <<.

Nemohli jsme Vám dokument poslat k připomínkám, protože na připomínky k rámcové pozici byly pouze 3 dny. Samozřejmě, že budeme sledovat průběh projednávání Evropského průkazu OZP a budeme Vás včas informovat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/09/11/informace-c-74-2023-evropska-smernice-o-prukazu-ozp/