Informace č.: 76 – 2023 (Novela zákonů o České televizi, Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích)

  • 13.09.2023

Vážení přátelé, v rámci připomínkového řízení si Vám dovoluji zaslat k připomínkám návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona reaguje na technologický vývoj prostředí, v němž působí elektronická média, a plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií. Pro zachování stávající úrovně vysílání veřejnoprávních médií a poskytování jejich veřejné služby v odpovídající kvalitě je podle tvrzení předkladatelů nezbytné navýšení rozhlasových i televizních poplatků. Toto navýšení spolu se systémovou změnou spočívající v povinnosti fyzických osob podnikatelů a právnických osob platit poplatky ve výši určené podle počtu jejich zaměstnanců má zajistit udržitelnost financování médií veřejné služby. 

Připomínky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 20. 9. 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/09/11/informace-c-76-2023-novela-zakonu-o-ceske-televizi-ceskem-rozhlasu-a-o-rozhlasovych-a-televiznich-poplatcich/