Informace č.: 83 – 2023 (Evropský průkaz OZP)

  • 03.10.2023

Vážení přátelé, v odkazech pod textem vám posíláme dva dokumenty, které se týkají přípravy průkazu osob se zdravotním postižením v rámci Evropské unie.

Prvním dokumentem je návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením. Druhým dokumentem je Rámcová pozice České republiky k návrhu výše uvedené směrnice.

NRZP ČR se mohla k Rámcové pozici České republiky vyjádřit, ale měli jsme na to pouze 24 hodin, proto jsme vám nemohli tento dokument poslat k připomínkám. Naše stanovisko je samozřejmě souhlasné, pouze jsme zdůraznili, že setrváváme na svém vyjádření, které je citováno v bodě 6. Rámcové pozice České republiky. NRZP ČR považuje návrh směrnice za přínosný, ale její uplatnění nesmí vést k omezení současných benefitů, vázaných v České republice na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Vážení přátelé, věříme, že se důkladně seznámíte s dokumenty.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/10/02/informace-c-83-2023-evropsky-prukaz-ozp/