Informace č.: 89 – 2023 (Návrh na zvýšení příspěvku na péči byl podán)

  • 19.10.2023

Vážení přátelé, jak jsme vám slíbili, NRZP ČR připravila novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslanci návrh zákona podali jako tisk 565, který najdete na tomto odkaze: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=236725, která měla zvýšit příspěvky na péči v jednotlivých stupních.

Návrh zákona podepsali desítky poslankyň a poslanců za ANO. Návrh zákona je podán v téměř identickém znění, které jsme připravili. Současně se navrhuje, aby zákon byl projednán v tzv. zkráceném čtení a platnost zákona je navržena od 1. 1. 2024. Nyní má vláda 30 dní na vypracování stanoviska, které je povinna k návrhu zákona zpracovat. Je pravděpodobné, že stanovisko vypracuje MPSV ČR a ministerstvo financí. Jakmile vláda pošle Poslanecké sněmovně svoje stanovisko, tak může být návrh zákona zařazen na nejbližší zasedání Poslanecké sněmovny.

Vážení přátelé, a tady musíme my sami velmi pomoci, protože existuje taková praxe, že opoziční poslanecké návrhy jsou zařazovány na jednání sněmovny až po dlouhé době, a to často na konec, aby se nestihly projednat. Není to však praxe jenom této sněmovny, ale děje se to pravidelně.

Vážení přátelé, v souvislosti s prosazením co nejrychlejšího zařazení je nezbytné, abychom nasbírali co nejvíce podpisů pod petici, kterou, jak víte, vyhlásila NRZP ČR, a která má pomoci k prosazení zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních. V současné době nám každý den jsou doručovány podepsané petiční archy. Petice se už rozjela, ale je potřeba neustále oslovovat další a další lidi. Současně vás upozorňujeme na elektronickou verzi petice. Petici najdete na tomto odkazu: https://nrzp.cz/2023/09/22/petice-za-zvyseni-prispevku-na-peci-ve-vsech-stupnich/ a také na našem facebooku.

Věříme, že se nám do konce měsíce října podaří sehnat potřebný počet podpisů.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/10/19/informace-c-89-2023-navrh-na-zvyseni-prispevku-na-peci-byl-podan/