Informace č.: 92 – 2023 (Jednání o novele zákona o sociálních službách a petici na podporu zvýšení příspěvku na péči)

  • 02.11.2023

Vážení přátelé, v úterý 31. 10. 2023 se uskutečnilo další jednání komise MPSV ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2025.

Tentokrát se jednání soustředilo na informační systém a na financování sociálních služeb. Ministerstvo zřídí společný informační systém sociálních služeb a sociální práce. Mimo jiné zde budou také vedeny individualizované záznamy o osobách, které čerpají nepojistné sociální dávky (například dávky pro osoby se zdravotním postižením) nebo jsou klienty sociálních služeb. Současně by měly být také vedeny informace o neformálních poskytovatelích péče (o pečujících osobách).

Pokud jde o financování, jednalo se spíš o systém financování sociálních služeb z hlediska státu a rozpočtu územních samospráv. Pro osoby se zdravotním postižením je navrhován pouze jeden zásadní bod, a to je návrh na doplatek u příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni. Tento doplatek by měl být poskytován těm lidem, u kterých potřeba péče je v takovém rozsahu, že nejsou schopni si služby ze současné výše příspěvku na péči hradit. Snaha je, mimo jiné, aby pečující osoby nebyly zatíženy péčí 24 hodin 7 dní v týdnu. Nepadlo ani jediné číslo o případné výši doplatku, ani další informace, které by přiblížily více doplatek. Pouze bylo jasně řečeno, že by posuzování nároku bylo obdobné, jako u posuzování nároku na vlastní příspěvek na péči. Upozornili jsme na obrovský vzrůst administrativy, kdy současná státní správa nezvládá zajistit včas přiznání příspěvku na péči, dávek a podobně. O této věci budeme dále jednat.

Vážení přátelé, chtěl bych vám všem sdělit radostnou zprávu, že k dnešnímu dni se blížíme k číslu osm tisíc podpisů pod petici za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních. Chceme vám všem moc poděkovat, ale zároveň vás všechny vyzíváme, abyste nepolevili ve vašem úsilí se sběrem podpisů. Potřebná meta deset tisíc podpisů je velmi reálná, a vzhledem k prodloužení data sběru podpisů do 15. listopadu, lze očekávat, že potřebný počet podpisů opravdu společně splníme.

Pokud jde o rozdělení podpisů v listinné podobě a elektronické podobě, tak jasně vítězí písemná verze, kde přišlo téměř sedm tisíc podpisů a v elektronické petici pouze něco přes 1100.

V odkaze pod textem naleznete podrobný návod, jak podepsat elektronickou petici a dále v odkaze pod textem naleznete petiční arch na listinnou podobu petice. Jen upozorňujeme, že lze podepsat petici pouze jednou, buď elektronicky anebo písemně v listinné podobě. Nelze podepsat petici oběma způsoby.

Vážení přátelé, ještě jednou vám děkujeme a spoléháme na vás.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/10/31/informace-c-92-2023-jednani-o-novele-zakona-o-socialnich-sluzbach-a-petici-na-podporu-zvyseni-prispevku-na-peci/